Fonds ya TAN

عربي | English | Français | Lingála | Português | Soomaali | Español

TAN epesi bourses ya moke ya $500 – $1000 mpo na kosalisa ba mposa financier ya sikoyo mpe kobongisa makambo mpo na mikolo ya koya. Procédure oyo ezali mpo na kosalisa ba artistes bakotisa application ya bourse mpo na ntango ya liboso.

Lisálisi yangó ekosálisa misala ndenge na ndenge lolaka kofúta ba artistes mpó na misala na bangó, kosómba piblisité mpó na ba événements, kokangisa ba video, ba foto, kosála site web, mbongo mpó na kotámbwisa, kosómba ba instruments, na esika ya koyékola.

Mbongo ya TAN ezali na administration ya Mayo Street Arts mpé Lisangá ya TAN Fund ekolandela yangó. Lisangá yangó ezali na ba artistes ya lisangá, na bato misusu óyo bakoki kopesa toli matali kiltire óyo bazalí bato ya ba communautés africaines na Portland na Lewiston/Auburn.

DATI YA SUKA YA APPLICATION OYO: 30 MAI 2022

Cliquez awa pona kotala application ya PDF.

Batraducteurs na ba guides bazali wa na mpo na kosálisa ba candidats basílisa application na bango. Mpo na kosenga lisálisi, komɛla TAN@mayostreetarts.org nto benga Mayo Street Arts na 207-879-4629.


TAN Fund ezali kozwa lisalisi ewuti na Commission ya Maine Arts, oyo ezali agence ya leta indépendant oyo ezui lisalisi ya National Endowment for the Arts.

X